Nota de informare formular

NOTA INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

           

            CLINICA MEDICALA HIPOCRAT   in calitate de operator de date cu caracter personal, prin prezenta va instiintam despre prelucrarea datele dumneavoastra cu caracter personal prin mijloace automatizate/manuale destinate furnizarii de servicii medicale, care beneficiaza de grad de securizare specifica.

 

            Conform cerintelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

            Subscrisa S.C. CLINICA MEDICALA HIPOCRAT S.R.L., se obliga sa administreze in conditii de confidentialitate si siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra sau alta persoana, în condițiile legale. Datele colectate au ca si scop asigurarea de servicii medicale.

            Datele cu caracter personal nu vor putea fi distribuite fara acordul dumneavoastra catre terti (mass-media, firme asigurari, alte situatii) sau catre membrii familiei, decat daca va exprimati acordul in scris in acest sens.

 

Accept colectarea adresei de email pentru trimiterea rezultatelor medicale:                    DA/NU

Accept colectarea adresei de email pentru trimiterea de oferte/materiale promotionale:  DA/NU

Accept colectarea numarului de telefon pentru notificari:                                                  DA/NU

 

Data: .............................

 

Nume/Prenume Pacient: .........................………………….

CNP Pacient: ...............…………………………

Adresa de e-mail: ...................................................

Imputernicit: .................…………..……………

Apartinator: ....................................................

Semnatura: ....................................................