Cerere eliberare documente medicale

 

Subsemnata/ul ……………………………………………………, CNP ……………………………….., adresa ………………………………………………………………………………..…, date de contact: tel: ……………………………..………….., e-mail: …………………………………………, pacient al Clinicii Medicale Hipocrat 2000, in regim de: ambulatoriu / spitalizare de zi (incercuiti incadrarea corespunzatoare), specialitatea ……………………….,  medicul ………………………..………...., cod unic de inregistrare Hipocrat 2000 (BC) …………………. ,  solicit eliberarerea unui duplicat dupa urmatoarele documente medicale:

 

1. rezultate investigatii medicale: analize de laborator, radiologie, altele;

 

2. documente din dosarul medical/spitalizare de zi: scrisoare medicala, referat medical, altele;

 

cu scopul efectuarii unor examinari de specialitate suplimentare/solicitarii unei a doua opinii medicale.

 

 

Pacient/a (Nume, Prenume, Semnatura):

……………………………………………….

 

 

Data cererii:

………………………………………